تبلیغات
پژوهش سرای دانش آموزی لاهیجان - کارگاه مقدماتی نجوم

پژوهش سرای دانش آموزی لاهیجان در نظر دارد یک دوره کارگاه مقدماتی نجوم  ( سطح مقدماتی ) در تابستان برگزار نماید .
 این کارگاه برای دانش آموزان دختر مقطع متوسطه و راهنمایی در صورت استقبال ،جداگانه برگزار خواهد شد . به منظور جلوگیری از  تقارن این کارگاه  با روزهای فعالیت مدارس ، صبح روز یکشنبه برای برگزاری این کارگاه در نظر گرفته شده است .
 دانش آموزان علاقه مند برای ثبت نام و دریافت معرفی نامه فردی یا گروهی از تاریخ 22 اردیبهشت به آموزشگاه خود مراجعه نمایند